01 / 03
نمایش نرخ روزانه و لحظه ایی ارز
02 / 03
نمایش نرخ روزانه لحظه ایی سکه و طلا
03 / 03
دارای مجوز از بانک مرکزی

اسکناس

نرخ ها به صورت خودکار به روز رسانی می گردند و نیازی به تازه سازی صفحه نمی باشد.

حواله ارزی با منشاء داخلی و خارجی از طریق سیستم بانکی ایران فقط از طریق سامانه نیما

سکه

نرخ ها به صورت خودکار به روز رسانی می گردند و نیازی به تازه سازی صفحه نمی باشد.